O metodě KUMON

  Jistě jste si v naší široké nabídce pracovních sešitů a knížek zaměřených na volnočasové aktivity všimli pracovních sešitů Kumon. A dost možná jste si položili otázku, co to vlastně znamená. V tomto článku vás s výukovou metodou Kumon blíže seznámíme.

                      
  Začátky metody Kumon

  Vše začalo v Japonsku před 65 lety, kdy učitel Toru Kumon přišel na způsob, jak svému synovi Takeshimu pomoci lépe prospívat ve škole. Na popud své ženy vytvořil soubor krátkých úloh, které jeho syn mohl každý den úspěšně zvládnout za dobu kratší 20 minut a které mu nakonec ulehčily studium středoškolské matematiky. Jelikož každý následující úkol byl o trochu náročnější než předchozí, Takeshi byl schopen osvojit si dané dovednosti a nabýt sebejistoty, aby činil další pokroky. Tato unikátní metoda samostatného učení byla natolik úspěšná, že Toruův syn byl schopen řešit diferenciální a integrální počty již v šesté třídě gymnázia, ačkoli s nimi byli studenti seznamováni až v závěrečných ročnících. Poněvadž chápal též důležitost dobrého porozumění čteného textu, rozvinul poté Toru Kumon program na podporu čtení s použitím stejné metody. Jeho programy jsou základem a rovněž inspirací těm, které v současnosti nabízí Centra Kumon pod odborným dohledem profesionálních lektorů metody Kumon.

  Jaká je role lektora v rámci metody Kumon?

  Lektoři této metody se považují spíše za rádce a průvodce než za učitele v tradičním pojetí tohoto slova. Jejich hlavním úkolem je studenty směřovat, poskytnout jim podporu a povzbuzení, což povede studenta k tomu, aby využil svého potenciálu na 100 procent. Spolu s pečlivým zaškolením a vzděláváním se v metodě Kumon sdílejí všichni lektoři této metody vášeň pro vzdělávání a vroucí touhu pomoci dětem uspět.

  Jak to vypadá v praxi?

  Lektoři pečlivě přidělují vhodné materiály a určují tempo dalšího pokroku dle silných stránek a potřeb či požadavků každého studenta. Studenti obvykle navštěvují centra Kumon dvakrát týdně a doma si po zbylých pět dní látku procvičují. Práce na úkolech jim zabere zhruba 20 minut času. Kumon pomáhá studentům každého věku a s různými schopnostmi zvládnout základy, zlepšit schopnost koncentrace a studijní návyky a zvýšit sebedůvěru.

  Co může Kumon nabídnout vašemu dítěti?

  Kumon je určen dětem každého věku a každé úrovně schopností. Ať už chcete svému dítěti dát trochu náskok ve vzdělávání, vybudovat pevné základy pro budoucí studium či se zaměřit na možný problém v učení, Kumon poskytuje účinný program k rozvíjení klíčových studijních dovedností dle silných stránek a potřeb každého dítěte.

  Čím se Kumon tolik odlišuje od ostatních metod?

  Metoda Kumon umožňuje každému dítěti zdárně dělat pokroky tím, že se látka procvičuje do té doby, než si studenti dané pojmy osvojí, a tím, že se postupuje dále po malých, zvládnutelných krůčcích. Kumon nepoužívá ani modelu tříd, ani není pojímán jako doučování. Jeho cílem je napomáhat samostatnému nabytí schopností, dovedností a studijních návyků potřebných ke zlepšení svých výkonů ve škole. To umožňuje dětem, aby uspěly samy bez vnější pomoci, což v nich vzbuzuje vědomí úspěchu a podporuje v nich motivaci k dosažení dalších. Ať tato metoda slouží jako pomocný prostředek či prostředek k obohacení školního učiva, dítě vždy postupuje dle svých individuálních schopností a z vlastního popudu, aby plně dosáhlo svého vzdělávacího potenciálu.


  KUMON ROZVÍJÍ:

  * Zvládnutí základů v matematice a ve čtení s porozuměním

  * Zlepšené soustředění a studijní návyky

  * Zvýšenou sebedisciplínu a sebedůvěru

  * Výbornou znalost dané látky na každé úrovni

  * Podání toho nejlepšího výkonu dle potenciálu každého studenta

                                                                          * Pocit a vědomí úspěchu     


  Kateřina Čedíková, Pavlína Uhrová

   

  Přečtěte si i náš starší článek, který se podrobně věnuje našim sešitům z edice KUMON zde.

  Další články

  nahoru