Práce s knihou: Z jehněte ovce, Z larvy včela, Ze semínka slunečnice

  Tyto tři krásné knížky jsou ideálním průvodcem při jarním pozorování probouzející se přírody. Stručně a výstižně vysvětlují životní cyklus ovce, žáby, včely, motýla, slepice a slunečnice. Šest různých životních cyklů - rostlina, dva bezobratlí, obojživelník, pták a savec. Krásná téma z oblasti živé přírody, která se dá využít i při rozvoji jazyka.

  Z posledního kurzu Montessori, který byl věnován rozvoji jazyka, jsem odešla zase jednou s hlavou plnou nápadů. A s mentální poznámkou vytvořit více aktivit na čtení s porozuměním, v kombinaci s vhodnými knihami. Jak to už často bývá, ty nejlepší nápady bývají ty nejjednodušší. A použít knihy na čtení s porozuměním, to je vám něco tak evidentního, že si asi o mně pomyslíte své, pokud vám zde napíšu, že mě to samotnou nenapadlo.

  Knížky pro malé i velké

  Doma jsem si prošla naši knihovnu a první volba padla právě na tyto tři knížky od nakladatelství Svojtka&Co. Dosud jsem je vnímala spíše jako knížky o zvířatech pro menší děti. Mají jednoduchý text doplněný krásnými fotkami. My jsme si k četbě vždy vytáhli i příslušné miniaturní životní cykly, abychom obrázkům dodali 3D podobu.Tento rok jsme tyhle knížky ještě ani nečetli, neboť vždyť jsou přece pro malé děti. ALE! Jsou to vlastně skvělé knihy pro malé samostatné čtenáře! A právě ze stejných důvodů. 

  Čtení s porozuměním a práce s knihou

  Takže jak jsme s nimi pracovali se školačkou? Nejsem moc zastánkyní vyplňování pracovních listů, jak jsem již několikrát psala, preferuji práci obou rukou, a tak jsem vytvořila pár aktivit v duchu Montessori. Na začátek si dcera vybrala knihu o včele a motýlovi. Přečetla si ji. Je to útlá knížka, druhačka ji dala na posezení. Promluvily jsme si o tom, co si přečetla. Jak probíhá rozmnožování u včel, jak u motýlů. Jaké informace si zapamatovala, co ji zaujalo. Zrovna v této knížce jsou totiž oba ty životní cykly dost podobné. Byla to pro mladou dámu celkem fuška místy, a výsledky si kontrolovala opět přímo v knize. Právě o podobnostech a rozdílech je druhá aktivita k této knížce - třídění informací do Vennova diagramu podle toho, zda se vztahují ke včele, motýlovi, nebo k oběma.

  Pak dostala text o životním cyklu včely i motýla. Rozstříhaný na věty. A ne popořádku. Jejím úkolem bylo seřadit věty do správného pořadí tak, aby oba texty dávaly smysl. Původně jsem chtěla věty obou textů smíchat spolu a musela by i vytřídit, co se vztahuje na motýla a co na včelu, ale na začátek jsem zvolila jednodušší variantu. No a nakonec jsem pro ni připravila ještě krátkou aktivitku na kreativní psaní. Dostala jednoduchý příběh rozstříhaný na věty. Ty měla seřadit, a pak příběh rozšířit tak, že mezi každé dvě věty vsunula jednu vlastní.

  Z vejce slepice, ze semínka slunečnice

  Druhá volba padla na knihu o slepici a rostlince. Opět po přečtení následovala krátká debata o tom, co zajímavého se dočetla. A opět řazení textů o životních cyklech. Tentokrát jsem oba texty spolu promíchala, životní cyklus ptáka a rostliny je natolik odlišný, že nebylo příliš těžké věty roztřídit. Správnost si kontrolovala opět přímo v knize a šlo jí to tentokrát celkem od ruky.
  Další aktivitou bylo kreativní psaní. K této knize jsem připravila dva různé texty. Jeden o maličkém semínku, z něhož vyrostl krásný květ, a druhý o kuřatech ze stařičké knížky Tomáš objevuje přírodu. Rovněž bylo úkolem seřadit věty a potom mezi každé dvě vymyslet další tak, aby se původní text rozšířil, a samozřejmě dával smysl.

  Z jehněte ovce, z pulce žába

  Podobně jsme postupovali i s třetí knihou. Bylo vidět, že práce s knihou jí už jde mnohem lépe od ruky, že si informace vyhledává rychleji a jistěji. Kromě životního cyklu ovce a žáby kniha obsahuje zajímavé informace o obou zvířatech, které dceru hned zaujaly. Tak jsem připravila i jednoduchou aktivitu na třídění těchto informací, které jsou na malých kartičkách. Ukládala je k miniaturní ovečce a žábě, a protože malí sourozenci se chtěli zapojit (a ona už trochu mumlala, že se jí nechce), navrhla jsem jí, ať se zahraje na učitelku, předčítá jim texty a oni budou třídit. Všichni tři tuto alternativu přijali s nadšením.

  Děkujeme za sdílení článku webu www.montessorikids.sk Původní verze článku zde. Na tomto webu můžete najít více knižních inspirací.

  Další články

  nahoru